Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 23 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 16 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 09 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 02 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

November 01 2014

jaamaica
19:58
Seksapil jest w pięćdziesięciu procentach tym, co masz, a w pięćdziesięciu procentach tym, co ludzie sądzą, że masz.
— Sophia Loren
Reposted fromairumen airumen viamisspandora misspandora
jaamaica
19:58
3654 09ac
19:58
8403 1506
jaamaica
19:58
2052 2e10
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaaskman askman
jaamaica
19:45
A może był stworzony, by trwać choć jedną chwilę obok twego serca?
— Iwan Turgieniew
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
jaamaica
19:45
5707 2c98
Happy Halloween // fot. Dawid "Bilans" Galiński // facebook.com/bilans.photo // 
Reposted frombilans bilans viahogwarts hogwarts
19:44
2748 58ff
Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viaEvowe Evowe
jaamaica
19:43
Zdarza się, że kobieta spotyka strzęp człowieka i postanawia go uzdrowić. Czasem jej się to udaje. Zdarza się, że kobieta spotyka człowieka zdrowego i postanawia uczynić z niego wrak. To udaje jej się zawsze.
— Cesare Pavese
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
jaamaica
19:42
9520 8b10
Reposted frommiischa miischa viakomplikacja komplikacja
jaamaica
19:42
tak naprawdę, to nie jestem pewna co zrobiliśmy wczorajszego wieczoru. powtórzmy to, żebym się upewniła.
— majacia95.soup.io
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viacytaty cytaty
jaamaica
19:42
Wielcy mężczyźni są lepsi. Gdy cię obejmą i oprą podbródek na twojej głowie, czujesz się jak mała dziewczynka, chroniona przed wielkim i złym światem. Zupełnie jakby odtąd nic złego nie mogło się już wydarzyć. 
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viacytaty cytaty
jaamaica
19:41
Produkt łatwo dostępny jest zazwyczaj niskiej jakości
— wieczorne rozmowy
jaamaica
19:40
2551 bf1d
Reposted fromInnominate Innominate viacatmonster catmonster
jaamaica
19:40
jaamaica
19:39
Taki dzień to tylko przespać
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl